Tarieven

De volgende tarieven worden gehanteerd. Ik heb gekozen mijn dienstverlening vrijgesteld te leveren. U betaalt dus geen BTW. Wijzigingen in tarieven en specificaties zijn voorbehouden.
Kennismakingsgesprek gratis
Intakegesprek/oplossingsgericht gesprek ouders €60,00
Intakegesprek/oplossingsgericht gesprek leerkracht €60,00
Intakegesprek/oplossingsgericht gesprek leerling €60,00
Kosten per onderzoek/diagnostisch reken- of spellinggesprek (per 60 min) €60,00
Handelingsplan maken €90,00
Lesuur* bij mij thuis of op school/ bij leerling thuis (in Noordwijk) €60,00
Lesuur* op school/bij leerling thuis (buiten Noordwijk) €65,00
Overige besprekingen met ouders en/of leerkrachten (per 15 min) €15,00
RD4-verslag (diagnostisch rekenonderzoek, inclusief kosten licentie) €100,00
* Naast dit tarief wordt € 15,00 per sessie berekend voor voorbereidings- en uitwerkingstijd
Afzeggen afspraak
Het afzeggen van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur van te voren. Anders wordt de behandelingstijd in rekening gebracht.
Betalingsmogelijkheden
  • Contant: cash of via elektronisch bankieren tegen overhandiging van betalingsbewijs.
  • Op rekening: facturen worden aan het eind van de maand verstuurd met een betalingstermijn van 10 dagen.